Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10304-3:2001

Качество на водата. Определяне на разтворими аниони с течна хроматография на йони. Част 3: Определяне на хромати, йодиди, сулфити, тиоцианати и тиосулфати (ISO 10304-3:1997)

Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate (ISO 10304-3:1997)
27.09.2001 г.

Главна информация

90.93     21.05.2008 г.

90.00    21.05.2013 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.01     13.060.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този метод е приложим за мониторинг на отпадъчна вода и съответните концентрации на аниони, споменати в заглавието.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10304-3:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.05.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10304-3:1997

Въвежда ISO 10304-3:1997