Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1013:2012+A1:2015

Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
21.04.2015 г.

Главна информация

90.60     4.06.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

83.140.10     91.060.01  

английски  

Прилага се за оценяване на съответствието от 10.07.2015 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за светлопропускливи профилни листове от пластмаси за вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Той е приложим за еднослойни листове, които се използват като един слой или са към многослойна конструкция. Той определя също така методите за изпитване и оценяване на съответствието и маркиране на листовете.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1013:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1013:2012+A1:2015
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1013:2012+A1:2014