Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-4:2006/A1:2015

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
15.10.2015 г.
15.11.2017 г.

Главна информация

60.60     15.10.2015 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Класове на неръждаеми стомани, обхванати от EN 1993-1-4; Класификация на напречни сечения; Носимоспособност на срязване; Избор на класове и дълготрайност

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-4:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-4:2006/A1:2015
60.60 Публикуван стандарт
15.10.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-4:2006/A1:2015