Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21013-3:2016

Криогенни съдове. Предпазни клапани за криогенно обслужване. Част 3: Оразмеряване и определяне на капацитета (ISO 21013-3:2016)

Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service - Part 3: Sizing and capacity determination (ISO 21013-3:2016)
19.09.2016 г.

Главна информация

60.60     19.09.2016 г.

BDS

ТК-43

Европейски стандарт

23.020.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 21013-3:2016 осигурява отделни методи за изчисляване за определяне на необходимия масов поток, за да бъде предпазен за всяко от следните определени условия:
- съдове изолирани под вакуум с изолационна система (външен кожух + изолационен материал) невлияещи при нормален вакуум, външен кожух при температура на околната среда, вътрешен съд при температура със съдържащото се определено предпазно налягане;
- съдове, изолирани под вакуум с изолационна система (външен кожух + изолационен материал) неповредени при нормален вакуум, външен кожух при температура на околната среда, вътрешен съд при температура със съдържащото се определено предпазно налягане, регулатор на налягането при повишаване на налягането, системата да функционира с пълния си потенциал; съдове под вакуум или не изолирани съдове с изцяло изолационна система или частично, но със загуба на вакуум в случай на съдове изолирани под вакуум, пожароустойчивост, вътрешен съд при температура със съдържащото се определено предпазно налягане; - съдове изолирани под вакуум, съдържащи флуиди при температура на насищане под 75 К при 1 bar със система за изолация на място, но със загуба на вакуум от въздух или азот във вакуумното пространство;
- съдове изолирани под вакуум, съдържащи флуиди при температура на насищане под 75 К при 1 bar със система, изолирана на място, но със загуба на вакуум от въздух или азот във вакуумното пространство с пожароустойчивост;
- съдове с изолационна система изцяло със загуба и пожароустойчивост. Добрата инженерна практика въз основа на утвърдена теоретична физическа наука трябва да бъде одобрена, за да се определи необходимият масов поток, където да се приеме подходящ метод на изчисляване за не предвидимо приложимо състояние. Препоръки за предпазни устройства за понижаване на налягането за криостат са дадени в приложение А.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13648-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21013-3:2016
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 21013-3 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21013-3:2016

Въвежда ISO 21013-3:2016