Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16789:2016

Атмосферен въздух. Биомониторинг с висши растения. Метод на стандартизирана експозиция на тютюн

Ambient air - Biomonitoring with Higher Plants - Method of the standardized tobacco exposure
17.10.2016 г.

Главна информация

90.93     15.03.2022 г.

90.00    15.03.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40     13.040.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за определяне на въздействието на озона, на нивото на земята, върху биоиндикаторни растителни видове (тютюн Nicotiana tabacum, сортове Bel-W3, Bel-B и Bel-C) в дадена среда. Настоящият документ определя процедурата за създаване и използване на система, предназначена да излага тези растителни видове на атмосферен въздух. Той/ стандартът, също така, описва процедурата за оценяване на нараняванията по листата. Увреждането на листата, причинено от озон, се появява под формата на некроза или ускорено стареене (остаряване) по листата на биоиндикатора. Макроскопски откриваемото нараняване на листата се използва като мярка за ефект (виж снимките в приложение А).
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16789:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
15.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16789:2016