Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16785-1:2016

Биопродукти. Биосъдържание. Част 1: Определяне на биосъдържание с използване на радиовъглероден анализ и елементен анализ

Bio-based products - Bio-based content - Part 1: Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis
15.02.2016 г.

Главна информация

90.93     12.10.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

71.040.40     13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт установява метод за определяне на биосъдържание в продукти чрез радиовъглероден анализ и елементен анализ. Този европейски стандарт е приложим за всякакъв твърд, течен и газообразен продукт, който съдържа въглероден елемент, при условие че е налице информация, която дава състава и произхода на продукта. Този метод не е приложим за определяне на биосъдържание в природни продукти, изцяло получени от биомаса.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16785-1:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.10.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16785-1 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 16785-1:2015