Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60086-1:2015

Първични батерии. Част 1: Общи положения (IEC 60086-1:2015)

Primary batteries - Part 1: General
15.12.2015 г.

Главна информация

60.60     15.12.2015 г.

май 2024

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът е предвиден да стандартизира първичните батерии по отношение на размерите, номенклатурата, конфигурацията на полюсните изводи, маркировки, методи на изпитване, типични работни характеристики, безопасност и аспекти на околната среда. Като основен инструмент за класификация на батерията, електрохимичните системи също са стандартизирани по отношение на букви, система, електроди, електролит, номинална и максимална отворена верига на напрежение. Целта на тази част от IEC 60086 е в полза на потребителите на първични батерии, дизайнери и производители на устройства за батерии, като се гарантира, че батерии от различни производители са взаимозаменяеми според стандартната форма, закрепване и функция. Освен това, за да се гарантира съответствие с изложеното по-горе, тази част определя стандартните методи за изпитване за изпитване на първични клетки и батерии.
ключови думи: основни изисквания и информация за първични елементи и батерии

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 60086-1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60086-1:2015
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60086-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60086-1:2015

Въвежда IEC 60086-1:2015 ED12