Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 80004-4:2015

Нанотехнологии. Речник. Част 4: Наноструктурни материали (ISO/TS 80004-4:2011)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)
16.07.2015 г.
17.10.2018 г.

Главна информация

60.60     16.07.2015 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация дава термини и дефиниции за материали в областта на нанотехнологиите, един или повече компоненти на които са в областта на наноскалата и които материали проявяват свойства, дължащи се на наличието на тези наноскални области. Целта на спецификацията е да се улесни комуникацията между организации и отделни личности, ангажирани в производството, и всички, контактуващи с тях.

Макар и материалите да притежават топографски или композиционни свойства в наноскалата, това не е достатъчно даден материал да бъде класифициран като наноструктуриран. Класифицираните като наноструктурирани материали имат вътрешна или повърхностна структура, значителна част от характеристиките, размерите на зърната, порите и микроскопичните празнини на която са в наноскалата. Продукти, които съдържат нанообекти или наноструктурирани материали, не се считат задължително за наноструктурирани.

Тази техническа спецификация включва термина нанодисперсия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-4:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.07.2015 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 80004-4:2014

Въвежда ISO/TS 80004-4:2011