Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TS 22003:2014

Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
19.09.2014 г.
16.03.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2022 г.

Главна информация

95.99     17.10.2022 г.

BDS

ТК-32

Техническа спецификация

67.020     03.120.20  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация определя правилата, приложими за одит и сертификация на системи за управление на безопасността на храните (СУБХ), които са в съответствие с изискванията, дадени в ISO 22000 (или други специфични изисквания на системи за управление на безопасността на храните). Тя също така предоставя необходимата информация и дава увереност и доверие на потребителите за начина на сертифициране на техните доставчици и снабдители.
Сертифицирането на СУБХ е дейност по оценка на съответствието, което се извършва от трета страна (така, както е описано в ISO/IEC 17000:2004, 5.5), като органите, които извършват тази дейност са органи за оценка на съответствието от трета страна.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД ISO/TS 22003:2012

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД ISO/TS 22003:2014
95.99 Отменен стандарт
17.10.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 22003-1:2022

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 22003:2013