Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1359:2017

Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ

Gas meters - Diaphragm gas meters
17.10.2017 г.

Главна информация

90.20     15.10.2022 г.

90.60    18.02.2023 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и изпитванията на конструкцията, експлоатационните показатели, безопасността и производството на диафрагмени разходомери за газ от клас 1,5 (наричани разходомери). Той се прилага към разходомери за измервателните уреди с коаксиални единични тръби или с две тръбни връзки, които се използват за измерване на количествата горивни газове, които са в границите на газовете за изпитване от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас, описани в EN 437. Разходомерите имат максимално работно налягане непревишаващо 0,5 bar и максимален действителен дебит, непревишаващ 160 m3/h при минимален обхват на околната температура от −10 °C до 40 °C и диапазон на температурата на газа както е определен от производителя, с минимален обхват от 40 K.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1359:2000

ОТМЕНЕН
БДС EN 1359:2000/A1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1359:2017
90.20 Начало на периодичен преглед
15.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1359:2017

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход