Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13160-7:2016

Системи за откриване на течове. Част 7: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на междинни пространства, обшивки за откриване на течове и изолации за откриване на течове

Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets
19.09.2016 г.

Главна информация

90.92     13.10.2022 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.020.01     23.040.99     29.260.20  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт дава препоръки и съответните методи за изпитване/оценяване, приложими към комплекти за откриване на течове в обшивки и изолации. Комплектите за откриване на течове в обшивки и изолации се използват след монтирането за създаване на междинно пространство или обвивки за течове в едностенни подземни или надземни, атмосферни резервоари, проектирани за течности, замърсяващи водата. Комплектът трябва да се използва само във връзка с комплектите за откриване на течове, обхванати от prEN 13160-2 до prEN 13160-4.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13160-7:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13160-7:2016
90.92 Решение за преработване на стандарт
13.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13160-7:2016