Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005/A1:2012/Cor.1)

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
17.12.2014 г.

Главна информация

60.60     17.12.2014 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     11.040  

Изтегли

БДС EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1:2006/A1:2013/AC:2014

Въвежда IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/COR1:2014 ED3