Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/IEC/TS 17027:2015

Оценяване на съответствието. Речник относно компетентността на лица, участващи в сертификация на лица

Conformity assessment — Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons
16.09.2015 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-34

Техническа спецификация

03.120.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/IEC TS 17027:2014 установява термини и определения, свързани с компетентността на лицата, използвани в областта на сертифицирането на лица, за да се създаде общ речник. Тези термини и определения могат да се използват като приложими и в други документи, определящи компетентността на лицата, като регламенти, стандарти, схеми за сертификация, изследвания, обучение, лицензиране и регистрация.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/IEC/TS 17027:2015
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC TS 17027:2014