Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16772:2016

Качество на водата. Указания относно методите за вземане на проби от безгръбначни в долния слой (hyporheic) на реките

Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers
16.06.2016 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дава указания за методите за вземане на проби от безгръбначни в долния слой (hyporheic) на годни за движение реки. Той описва всеки метод, включително подробности за необходимото оборудване и използването му на място. Дадени са указания за разработване на стратегия за вземане на проби и избор на подходяща техника за изследване с цел проучване. ЗАБЕЛЕЖКА: Вземането на проби от бентосни (близо до дъното) макро-безгръбначни се разглежда в други публикувани стандарти (виж Библиография). Избраната литература с препратки в подкрепа на този документ е дадена в Библиографията.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16772:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16772:2016