Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-2:2005/AC:2014

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
17.11.2014 г.

Главна информация

60.60     17.11.2014 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.13  

Изтегли

БДС EN 1993-1-2:2005/AC:2014 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-2:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-2:2005/AC:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-2:2005/AC:2009