Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10024:2001

Горещовалцувани I-профили със скосени рамене. Допустими отклонения от формата и размерите

Hot rolled taper flange I sections - Tolerances on shape and dimensions
27.09.2001 г.

Главна информация

90.93     2.10.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за допустимите отклонения от размерите, формата и масата за горещовалцувани I - профили със скосени рамене. Тези изисквания не се прилагат за горещовалцувани I - профили със скосени рамене, произведени от корозионноустойчива стомана.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5951:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10024:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10024:1995