Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61140:2016

Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за уредби и оборудване (IEC 61140:2016)

Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
17.10.2016 г.

Главна информация

60.60     17.10.2016 г.

BDS

ТК-49

Европейски стандарт

13.260     29.020     91.140.50     13.26     29.02  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61140:2016 се прилага за защита на хора и животни срещу поражения от електрически ток. Целта е да се дадат основните принципи и изисквания, които са общи за електрически уредби, системи и обзавеждане или са необходими за тяхната координация, без ограничения по отношение на големината на напрежението или на тока, или на вида на ток, и за честоти до 1 000 Hz. Той има статут на основна публикация за безопасност в съответствие с IEC Guide 104. Това четвърто издание отменя и заменя третото издание, публикувано през 2001 г. и А1:2004. Това издание представлява техническа редакция.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61140:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 61140:2002/A1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61140:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61140:2016

Въвежда IEC 61140:2016 ED4