Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16760:2015

Биопродукти. Оценяване на жизнения цикъл

Bio-based products - Life Cycle Assessment
18.01.2016 г.

Главна информация

90.93     12.10.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт предоставя специфични изисквания за оценяване на жизнения цикъл (LCA) и насоки за биопродукти , с изключение на храни, фуражи и енергия, основани на EN ISO 14040 и EN ISO 14044. Този европейски стандарт обхваща биопродукти , получени изцяло или частично от биомаса. Този европейски стандарт предоставя насоки и изисквания за оценяване на въздействието върху жизнения цикъл на биопродукти с акцент върху това как да се подходи спрямо спецификите на биочастта от продукта.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16760:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16760:2015