Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14270:2016

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Размери на образеца и процедура за механизирано изпитване на отслояване на електросъпротивително заварени точкови, ролкови и релефни шевове (ISO 14270:2016)

Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds (ISO 14270:2016)
16.06.2016 г.

Главна информация

60.60     16.06.2016 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14270:2016 определя размерите на образеца и процедурата за механизирано изпитване на отслояване на електросъпротивително заварени точкови, ролкови и релефни шевове в припокриващи се листове метален материал с дебелина 0,5 mm до 3 mm, където заварките са с максимален диаметър на 7√t (където Т е дебелината на листа в mm).
За заваръчни шевове с диаметър между 5√t и 7√t, получените стойностите на якост на разслояване, могат да бъдат по-ниски от очакваното, когато се използва образец за изпитване с препоръчаните размери, защото ширината образеца за изпитване е предназначен за заварки на диаметър на 5√t или по-малко.
Целта на механизирано изпитване на отслояване е да се определи силата на отслояване, която образецът за изпитване може да понесе.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14270:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14270:2016
60.60 Публикуван стандарт
16.06.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14270:2016

Въвежда ISO 14270:2016