Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60599:2016

Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация. Ръководство за интерпретация на анализа на разтворени и свободни газове (IEC 60599:2015)

Mineral oil-filled electrical equipment in service - Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis
18.04.2016 г.

Главна информация

60.60     18.04.2016 г.

юни 2025

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

17.220.99     29.040.10     29.180     29.18  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60599:2015 описва как концентрациите на разтворени газове или свободни газове се разглеждат за определяне състоянието на маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация и за предлагане на бъдещо действие. Този стандарт е приложим за електрически съоръжения, пълни с минерално изолационно масло и изолирани с целулозна хартия или твърда изолация от картон.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60599:2005/A1:2007

ОТМЕНЕН
БДС EN 60599:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60599:2016
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2016 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60599:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60599:2016

Въвежда IEC 60599:2015 ED3