Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16751:2016

Биопродукти. Критерии за устойчивост

Bio-based products - Sustainability criteria
18.07.2016 г.

Главна информация

90.60     18.11.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя хоризонтални критерии за устойчивост, приложими към биочастта на всички биопродукти, с изключение на храни, фуражи и енергия, които обхващат трите стълба на устойчивост; екологични, социални и икономически аспекти. Ако продуктът е частично на биологична основа, този европейски стандарт може да се използва само за биочастта , тъй като не се отнася за небиологични (изкопаеми, минерални) части на продукта. Този европейски стандарт може да се използва за две приложения; или за предоставяне на информация за устойчивост само за производството на биомаса, или за предоставяне на информация за устойчивост във веригата на доставки за биочастта на биопродукта. Този европейски стандарт определя рамка за предоставяне на информация за управление на аспектите на устойчивостта. Този европейски стандарт не може да се използва, за да се претендира, че операциите или продуктите са устойчиви, тъй като не установява прагове или ограничения. Този европейски стандарт обаче може да се използва за комуникация между фирми (B2B) или за разработване на точно определени продуктови стандарти и сертификационни схеми .

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16751:2016
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16751:2016