Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16754:2016

Машини за желиран замразен десерт и за сладолед. Експлоатационни характеристики и консумирана енергия

Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption
17.03.2016 г.

Главна информация

90.93     9.10.2021 г.

BDS

ТК-43

Европейски стандарт

67.260     27.015  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания и условия за изпитване на машини за обработка на замразен крем, сладолед и други подобни замразени десерти.
Той определя експлоатационните характеристики на машините и консумираната енергия, измерени при специфични условия и методи за изпитване, като се използва изходна, сравнителна смес при изпитването.
Този европейски стандарт се отнася за професионални машини с максимален капацитет от 400 l, за термична обработка на замразен твърд крем, за сладолед и за други подобни замразени десерти, като машините са изброени както следва:
- пастьоризатори;
- вани за зреене;
- печки за крем;
- набор от замразители;
- комбинирани машини.
Машината може да бъде фабрично изработена и сглобена или свързана с отделен кондензаторен агрегат.
Машината може да включва отделни охлаждащи системи за замразения продукт и свежа смес и може да бъде или с въздушно охлаждане или с водно охлаждане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16754:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16754:2016