Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62877-1:2016

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 1: Изисквания за електролита (IEC 62877-1:2016)

Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte
16.08.2016 г.

Главна информация

60.60     16.08.2016 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

английски  

AC:2017:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за електролити и техните компоненти, използвани за напълване на отворени оловни батерии, например за сухи заредени елементи или батерии и за замяна на електролити или регулиране на плътността на електролити на батерии при работа. Този международен стандарт дефинира състава, чистотата и свойствата на електролита, за да може да се прилага, когато не са налични специфични инструкции от производителя на батерии.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62877-1:2016
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2016 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62877-1:2016/AC:2017-05:2017

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62877-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 62877-1:2016

Въвежда IEC 62877-1:2016 ED1