Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62304:2006/A1:2016

Софтуер за медицински изделия. Процеси по време на жизнения цикъл на софтуера (IEC 62304:2006/A1:2015)

Medical device software - Software life-cycle processes
15.02.2016 г.
17.10.2016 г.

Главна информация

60.60     15.02.2016 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro

93/42/EEC

Медицински изделия

90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62304:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62304:2006/A1:2016
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62304:2006/A1:2015

Въвежда IEC 62304:2006/AMD1:2015 ED1