Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-57:2015

Осигуряване на продукт за космическа техника. Намаляване на микробиологичното замърсяване на техническата апаратура при полет чрез суха топлина

Space product assurance - Dry Heat Bioburden Reduction for Flight Hardware
15.12.2015 г.

Главна информация

90.93     15.09.2021 г.

90.00    15.01.2026 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard defines procedures for the reduction of microbiological contamination of flight hardware using heat.
The procedures described in this standard cover:
• Reduction of microbiological contamination on exposed surfaces, mated surfaces and encapsulated in materials.
• Reduction of microbiological contamination in dry, ambient and uncontrolled humidity environments.
This standard also sets requirements for the conditioning of the flight hardware, bioburden reduction cycle development, and equipment to be used for applying a bioburden reduction procedure.
This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-57:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
15.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-57:2015