Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-3-1:2016

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 3-1: Информация за управлението и функционирането

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 3-1: Management and operational information
17.05.2016 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

90.00    16.06.2026 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира процеси за управление и експлоатация на центрове за данни. Основният фокус на този стандарт е върху оперативните процеси, необходими за постигане на очакваното ниво на устойчивост, наличност, управление на риска, намаляване на риска, планиране на капацитета, сигурност и енергийна ефективност.
Вторичният фокус е върху процесите на управление за привеждане в съответствие с действителните и бъдещите изисквания на потребителите. Фигура 2 показва преглед на съответните процеси.
Преходът от планиране и изграждане към работа на центъра за данни се разглежда като част от процеса на проверка при приемане, в точка 6.
(...)
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Само процеси, специфични за центрове за данни са в обхвати от настоящия документ. Бизнес процеси като управление на хора, финансово управление, и т.н., са извън обхвата.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Изискват се специфични умения от тези, които работят в и експлоатират център за данни.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-3-1:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50600-3-1:2016