Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50600-2-5:2016

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-5: Системи за сигурност

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems
17.05.2016 г.

Главна информация

60.60     17.05.2016 г.

март 2024

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася до физическата сигурност на центрове за данни на базата на критерии и класификации за "достъпност", "сигурност" и "осигуряване на енергийната ефективност" в рамките на EN 50600-1.
Този европейски стандарт дава наименования за пространствата за центрове за данни, определени в EN 50600-1.
Този европейски стандарт определя изисквания и препоръки за тези пространства на центрове за данни, както и системите, използвани в тези пространства, по отношение на защита срещу:
а) неоторизиран достъп адресиран към конструктивни, организационни и технологични решения;
б) противопожарни мероприятия запалят в рамките на центрове за данни пространства;
в) други събития в рамките или извън помещенията на центъра за данни, които биха се отразили на определено ниво на защита.
Изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMC) са извън обхвата на този европейски стандарт и са обхванати от други стандарти и правила. Въпреки това, информацията, дадена в този европейски стандарт може да бъде от помощ при изпълнението на тези стандарти и правила.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-2-5:2016
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2016 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50600-2-5:2021

Свързан проект

Въвежда EN 50600-2-5:2016