Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50604-1:2016

Вторични литиеви батерии, предназначени за леки eлектрически превозни средства. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods
15.12.2016 г.

Главна информация

90.93     28.04.2021 г.

90.00    28.04.2026 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя процедури за изпитване и осигурява приемливи изисквания за безопасност за напрежение клас А и за напрежение клас B за сменяеми литиево-йонни батерии (блокове и системи), които да се използват като тягови батерии на или за електрическо задвижване на пътни превозни средства. Този европейски стандарт е свързан с изпитване на експлоатационните характеристики за безопасност на батерийни блокове и системи, предназначени за използване в превозни средства.
Този европейски стандарт не е предназначен да се прилага за оценяването на безопасността при съхранение на батерийни блокове/системи, при производство на превозни средства, ремонт и поддържането им.
Леките електрически превозни средства включват всички електрически задвижвани дву- три- и четириколесни превозни средства от Категория L1 до Категория L7 съгласно определението на ECE/TR ANS-WP29-78r2e и всички електрически задвижвани или помощни колела, включително контактни хибридни пътни превозни средства (PHEV), които черпят цялата или част от енергията си от бордови заменяеми системи за съхраняване на енергията (RESS).
Този европейски стандарт дава възможност за създаване на специален план за изпитване за отделен батериен блок/система, предмет на споразумение между клиента и доставчика. Ако е необходимо, съответните процедури за изпитване и/или условията за изпитване на литиево-йонни батерийни блокове и системи могат да бъдат избрани от стандартни изпитвания, предвидени в този стандарт, за да се избере специален план за изпитване.
Този европейски стандарт се отнася за всички батерийни системи, предвидени да бъдат използвани заедно с продукти или системи, описани в поредицата от технически спецификации на IEC/TS 61851.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитването на нивото на елемента е определено в поредицата от части на IEC 62660.
Този европейски стандарт не се прилага за:
- литиеви елементи;
- батерии, различни от йонно-литиеви типове;
- първични батерии (включително литиеви типове);
- батерии, обхванати от поредица от части на ISO 12405.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50604-1:2016
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.04.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50604-1:2016/A1:2022

ПРОЕКТ
prБДС EN 50604-1:2016/A2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 50604-1:2016