Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10278:2000

Размери и допустими отклонения на калибрирани стоманени продукти

Dimensions and tolerances of bright steel products
16.04.2000 г.
5.09.2008 г.

Главна информация

90.93     13.10.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.60  

български   английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за калибрирани стоманени продукти в изтеглено, обстъргано или шлифовано състояние, доставени на прави отрязъци.
Той не обхваща студеновалцувани продукти и отрязъци, получени от лента или лист чрез разрязване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 6754:1984

ОТМЕНЕН
БДС 6777:1984

ОТМЕНЕН
БДС 6749:1984

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10278:2000
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10278:2023

Свързан проект

Въвежда EN 10278:1999