Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-45:2014

Осигуряване на продукт за космическа техника. Механично изпитване на метални материали

Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials
21.01.2015 г.

Главна информация

90.60     3.06.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.025.01     49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Standard specifies requirements for mechanical testing of metallic materials to be used in the fabrication of spacecraft hardware.
This Standard establishes the requirements for most relevant test methods carried out to assess the tensile, fatigue and fracture
properties of metallic materials. It does not give a complete review of all the existing test methods for the evaluation of mechanical
properties of metallic materials.
Furthermore, this Standard specifies requirements for the evaluation, presentation and reporting of test results.
This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-45:2014
90.60 Край на периодичен преглед
3.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-45:2014