Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-09:2015

Осигуряване на продукт за космическа техника. Измервания на термооптични свойства на материали за термичен контрол

Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials
18.05.2015 г.

Главна информация

90.93     13.01.2021 г.

90.00    13.01.2026 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Standard describes the methodology, instruments, equipment and samples, used to calculate the thermo-optical properties of thermal-control materials. The following test methods are detailed in this Standard including the configuration of samples and calculations: - Solar absorptance using spectrometer (s) - (see Annex C.2). - Comparative test method (p) - (see Annex C.3). - Infrared emittance using thermal test method (h) - (see Annex C.4). - Infrared emittance using IR spectrometer (h) - (see annex C.5). - Infrared emittance using portable equipment (n) - (see Annex C.6). This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-09:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.01.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-09:2015