Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1090-4:2018

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 4: Технически изисквания за студеноформувани стоманени елементи и конструкции, прилагани за покриви, тавани, подове и стени

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
18.09.2018 г.
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     18.09.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13     91.080.17  

английски   български  

Поправка в заглавието, обявена в бр.10/2018 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за изпълнение, т.е. производство и монтаж на студеноформувани конструктивни стоманени елементи и листове, както и студеноформувани конструкции за прилагане в покриви, тавани, подове, стени и облицовки. Този европейски стандарт се прилага за конструкции, проектирани в съответствие със серията EN 1993. Този европейски стандарт се прилага за за конструктивни елементи и листове, проектирани съгласно EN 1993-1-3. Този европейски стандарт може да се използва за конструкции, проектирани съгласно други правила за проектиране, при условие, че условията за монтаж съответстват на тези и всички допълнителни изисквания са специфицирани. Този европейски стандарт също специфицира изисквания за изпълнение, т.е. производство и монтаж на конструкции, направени от студеноформувани профилирани листове за покриви, тавани, подове и стени, подложени на предимно статично натоварване или сеизмично натоварване. Този европейски стандарт обхваща листове с констрективен клас I и II, съгласно EN 1993-1-3. Този европейски стандарт обхваща конструктивни елементи от всички конструктивни класове, съгласно EN 1993-1-3. Под конструктивни листове тук се разбира: - профилирани листове, с трапецовиден, синусоиден или коритообразен профил (фигура 1); Под конструктивни елементи тук се разбира: - линейни елементи с профилно напречно сечение, произведени чрез студено формуване (фигура 2). Този европейски стандарт обхваща също: - незаварени съчетани профили; - студено формувани затворени сечения, включително заварени надлъжни снаждания, не обхванати от EN 10219-1; - перфорирани и микро профилиране листове и елементи......(виж повече на английската страница)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-4:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.09.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1090-4:2018