Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17829:2015

Твърди биогорива. Определяне на дължина и диаметър на пелети (ISO 17829:2015)

Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets (ISO 17829:2015)
18.01.2016 г.

Главна информация

60.60     18.01.2016 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

27.190     75.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 17829:2015 специфицира методите за определяне на диаметър и дължина на пелети. По отношение на дължината на пелетите, са включени методи както за определяне на процента по-големи пелети, така и за определяне на средната дължина.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16127:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17829:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 17829 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17829:2015

Въвежда ISO 17829:2015