Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС EN ISO 22477-10:2017

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 10: Изпитване на пилоти: изпитване при ударно натоварване (ISO 22477-10:2016)

Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 10: Testing of piles: rapid load testing
15.05.2017 г.

Главна информация

60.60     15.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

93.020  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 22477-10:2016 определя изисквания за извършване на изпитвания с ударно натоварване на пилоти, при които единичен пилот е подложен на осово натоварване на натиск за измерване на зависимостта натоварване – преместване при ударно натоварване и за определяне на измерената якост на натиск и съответстващото преместване.
ISO 22477-10:2016 е приложим за пилоти натоварени на осов натиск.
Всички видове пилоти, споменати в EN 1536, EN 12699 and EN 14199 са обхванати м тази част на ISO 22477.
ISO 22477-10:2016 определя изисквания за следното:
а) проучвателни изпитвания, при които пробен пилот се натоварва до крайно гранично състояние
b) контролно изпитване, при което пилот се натоварва до специфициран товар, превишаващ експлоатационното гранично състояние


ISO 22477-10: 2016 установява спецификациите за извършване на изпитвания с ударно натоварване на пилоти, при които единичен пилот е подложен на осово натоварване на натиск, за да се измери неговото поведение при изместване на товара при бързо натоварване и да позволи оценка на измереното му съпротивление на натиск (Rc, m) и съответното поведение при изместване на товара. ISO 22477-10: 2016 е приложим за пилоти, натоварени осово на натиск. Всички видове пилоти, споменати в EN 1536, EN 12699 и EN 14199, са обхванати от тази част на ISO 22477. Изпитванията в тази част на ISO 22477 са ограничени само до изпитване на ударно натоварване на пилоти. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Тази част на ISO 22477 може да се използва заедно с EN 1997? 1. Числените стойности на частичните коефициенти за гранични състояния от изпитвания за натоварване на пилоти, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането, са дадени в EN 1997-1. За проектиране по EN 1997- 1, резултатите от тестването на купчини с бързо натоварване ще се считат за еквивалентни на измереното съпротивление на натиск, Rc, m, след като бъдат подложени на подходящ анализ. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Ръководство за анализ на резултатите от ударно изпитване на натоварване за определяне на измереното съпротивление при натиск и съответното поведение при изместване на товара е дадено в приложение А. ISO 22477-10: 2016 предоставя спецификации за следното: а) изпитвателни изпитвания, при което въпросният пилот за изпитване е натоварен до крайно гранично състояние; б) контролни изпитвания, при което пилотът се натоварва до определен товар, надвишаващ граничното състояние на изправността. ЗАБЕЛЕЖКА 3 Обикновено изпитването за изследване се фокусира върху общите познания от тип пилот; контролното изпитване се фокусира върху едно конкретно приложение върху пилот.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
БДС EN ISO 22477-10:2017
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22477-10:2016

Въвежда ISO 22477-10:2016

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход