Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50625-2-1:2014

Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-1: Изисквания за третиране на лампи

Collection, logistics and treatment requirements for WEEE - Part 2-1: Treatment requirements for lamps
21.01.2015 г.
18.07.2016 г.

Главна информация

60.60     21.01.2015 г.

BDS

ТК-103

Европейски стандарт

13.030.99     29.100.01     31.220.01  

английски   български  

Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази точка от част: 1 се заменя със следното:

Този европейски стандарт е приложим за третиране на лампи.

Този европейски стандарт се прилага за третиране на лампи, до достигане на изпълнение на статус на краен отпадък, или фракциите от лампи са рециклирани, оползотворени или обезвредени.

Този европейски стандарт е насочен към всички оператори, участващи в третирането, включително свързаното пренасяне, сортиране и съхранение на лампите. Този европейски стандарт се прилага за всички съоръжения, включително тези, чиито действия по третиране използват подвижни съоръжения.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2012/19/EU

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50625-2-1:2014
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50625-2-1:2014/Поправка 1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 50625-2-1:2014