Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-3:2017

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки

Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
15.11.2017 г.
17.05.2018 г.

Главна информация

60.60     15.11.2017 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя допълнителни изисквания за безопасност на пързалки, предназначени за траен монтаж, за употреба от деца. Целта е да се осигури защита на ползвателите срещу възможни опасности по време на употреба. В случаите, в които основното игрово занимание не е пързаляне, съответните изисквания в тази част на EN 1176 могат да бъдат прилагани.
Този документ не е приложим за водни пързалки, ролкови пързалки или конструкции за пързаляне, където се използва допълнително оборудване като килимчета или шейни. Този документ не е приложим за наклонени повърхности, които не обхващат и не насочват ползвателя, например елементи за спускане (наклонени успоредни тръби).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-3:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-3:2017
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-3:2017