Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-1:2017

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
15.11.2017 г.
14.08.2023 г.

Главна информация

90.60     4.06.2023 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 1176 определя общите изисквания за безопасност за постоянно монтирани съоръжения за игра и настилки за обществени площадки за игра. Допълнителни изисквания за безопасност за специфични части на съоръжения за игра са определени в следващите части на този стандарт.
Тази част от EN 1176 обхваща съоръжения за площадки за игра за всички деца. Тя е изготвена с пълното разбиране за нeобходимостта от надзор на малки деца, както и на деца с ограничени способности и умения.
Целта на тази част на EN 1176 е да подсигури подходящо ниво на безопасност при игра на или около съоръженията на площадките за игра, като същевременно се насърчават дейности и атрибути, за които е известно, че са от полза за децата поради предоставяне на ценен опит, който ще им спомогне за справяне в ситуации, извън площадката за игра.
Тази част на EN 1176 е приложима за съоръжения за игра, предназначени за индивидуална или групова употреба от деца. Тя също така е приложима за съоръжения и елементи, монтирани като съоръжения за игра за деца, дори когато не са призведени като такива, но не включва изделия, определени като играчки в EN 71 и Директивата за безопасност на детските играчки.
Не е приложима за приключенски площадки за игра, с изключение на тези, с търговски произход.
ЗАБЕЛЕЖКА: Приключенскте площадки за игра са оградени, обезопасени площадки, които се управляват и обслужват в съответствие с общоприети правила, като се насърчава развитието на децата и често там се използват собственоръчно изработени съоръжения.
Тази част на EN 1176 определя изискванията, които ще защитят децата от опасности, които децата може да не предвидят при използването на съоръжението по предназначение или по начин, по който е логично да се очаква.
Използването на електричество в съоръженията за игра, или за игрови дейности или за задвижваща сила, е извън обхвата и областта на приложение на този стандарт. Вниманието на ползвателите пада върху съответствието с европейските и местни (регионални) нормативни актове и стандарти, при използване на електричество.
Съоръжения за игра, разположени във вода или там, където водата може да се използва като ударопоглъщаща повърхност, не са напълно обхванати от този стандарт и има допълнителни рискове, свързани с водна среда.
Този стандарт не обхваща риска, свързан с прекомерно излагане на ултравиолетова радиация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-1:2017
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 1176-1:2017/A1:2023

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1176-1:2017+A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1176-1:2017