Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-1:2017

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
15.11.2017 г.

Главна информация

60.60     15.11.2017 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 1176 определя общите изисквания за безопасност за съоръжения на обществено достъпни площадки за игра и настилки. Допълнителните изисквания за специфичните елементи на съоръженията за площадки за игра са посочени в отделни части на този стандарт. Тази част на EN 1176 покрива съоръжения за площадки за игра за всички деца. Тя е разработена с пълното разбиране на необходимостта от наблюдение на малки деца и на деца с ограничени физически и умствени способности. Целта на тази част на EN 1176 е да се осигури подходящо ниво на безопасност, когато се играе на или около съоръженията за площадки за игра, и същевременно да се насърчат дейности и мерки, които са полезни за децата, тъй като предоставят ценен опит, който ще помогне за справяне в ситуации извън площадките за игра. Тази част на EN 1176 е приложима за съоръжения за игра, предназначени за индивидуална или групова употреба от децата, но не включва „приключенските площадки” за игра. Тя е също така приложима за съоръжения и елементи, монтирани като съоръжения за игра, дори когато не са произведени като такива, но не включва изделия, определени като играчки съгласно стандартите от серията EN 71 и Директивата за безопасност на детските играчки. Забележка: „Приключенските площадки” за игра са оградени, обезопасени площадки, които се управляват и обслужват в съответствие с общоприети правила, като се насърчава развитието на децата и често се използват собственоръчно изработени съоръжения. Тази част на EN 1176 определя изискванията, които ще защитят децата от опасности, които той или тя може да не предвидят при използването на съоръжението по предназначение или по начин, по който се очаква. Използването на електричество в съоръжения за игра, било то като елемент от игрова дейност или като задвижваща сила, е извън обхвата на този стандарт. Вниманието на потребителите се насочва към европейските и националните стандарти и технически наредби, който следва да се спазват при използване на електричество. Този стандарт не покрива изцяло съоръжения за игра във вода и допълните рискове са свързани с водна среда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-1:2017
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1176-1:2017/A1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1176-1:2017