Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12608-1:2016

Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
19.09.2016 г.
17.12.2018 г.
95.99 Отменен стандарт   17.11.2020 г.

Главна информация

95.99     17.11.2020 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.140.99     91.060.50  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the classifications, requirements and test methods for non-coated unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles with light coloured surfaces intended to be used for the fabrication of windows and doors.
It is applicable to PVC-U profiles with the colorimetric co-ordinates measured on the visible surfaces, as follows:
- L* ≥ 82 (chromaticity co-ordinate Y ≥ 60),
- -2,5 ≤ a* ≤ 5,
- -5 ≤ b* ≤ 15.
NOTE 1 For editorial reasons in this document the term "window" is used for window/door.
NOTE 2 Profiles made from PVC-U materials with reinforcements (e.g. glass fibres) are not part of this scope.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12608:2006

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12608-1:2016
95.99 Отменен стандарт
17.11.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 12608-1:2016/A1:2019

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12608-1:2016+A1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 12608-1:2016