Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 21101:2015

Приключенски туризъм. Системи за управление на безопасността. Изисквания

Adventure tourism — Safety management systems — Requirements
21.04.2015 г.
15.10.2015 г.

Главна информация

90.93     19.09.2019 г.

BDS

ТК-89

Международен стандарт

03.080.30     03.200.10     03.100.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт описва общите изисквания на системата за управление на безопасността за приключенския туризъм и доставчиците на тези дейности.

Доставчикът може да използва този международен стандарт за следното:

а) да се повиши нивото на безопасност;

b) да се отговори на очакванията на участниците и безопасността на персонала;

c) да демонстрира безопасни практики;

d) да допринесе за спазване на приложими нормативни изисквания.

Този стандарт може да се използва от всички доставчици, независимо от тяхния вид и големина, работещи в различна географска, културна и социална среда.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 21101:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 21101:2014