Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 22222:2014

Лично финансово планиране. Изисквания към личните финансови консултанти

Personal financial planning — Requirements for personal financial planners
21.01.2015 г.

Главна информация

90.93     27.03.2023 г.

90.20    15.01.2028 г.

BDS

ТК-84

Международен стандарт

03.060  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя процеса на лично финансово планиране и конкретизира изискванията за етичното поведение, компетентност и опит на личните финансови консултанти.

Този международен стандарт е приложим към всички финансови консултанти, независимо от работното им място.

Този международен стандарт разглежда и описва различните методи за оценка на съответствието и конкретизира изискванията, отнасящи се към всеки от тях.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 22222:2014
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
27.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 22222:2005