Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21029-2:2015

Криогенни съдове. Транспортируеми вакуумно изолирани съдове, с обем не повече от 1 000 литра. Част 2: Експлоатационни изисквания (ISO 21029-2:2015)

Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume - Part 2: Operational requirements (ISO 21029-2:2015)
16.11.2015 г.
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.11.2015 г.

BDS

ТК-43

Европейски стандарт

23.020.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на ISO 21029 определя експлоатационните изисквания за транспортируеми, вакуумно изолирани, криогенни съдове с обем не повече от 1000 l, проектирани да работят с налягане над атмосферното налягане. Подходящи части могат да се използват като ръководство за проектиране на съдове, които работят отворени към атмосферата.
За криогенни съдове, проектирани за индивидуални медицински приложения, могат да важат други изисквания.
Обекта и областта на приложение включва въвеждане в експлоатация, пълнене, изтегляне, транспортиране в рамките на района, съхранение, техническо поддържане, периодичен надзор и аварийни процедури.
За транспортирането на тези съдове по обществени пътища, железопътен, морски и въздушен транспорт, могат да се прилагат други допълнителни изисквания; те са определени в специфични нормативни актове.
Транспортируемите криогенни съдове с обем не повече от 1 000 l често са частично оборудвани от производителя, но могат да бъдат монтирани или повторно монтирани от друга страна, като оператор или собственик. Поради тази причина част от обхвата на тази част на ISO 21029, която включва въвеждане в експлоатация, инспекция, пълнене, техническо поддържане и аварийни процедури, се припокрива с ISO 21029-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1251-3:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21029-2:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.11.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21029-2:2015

Въвежда ISO 21029-2:2015