Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-1:2012/AC:2014

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
17.07.2014 г.

Главна информация

60.60     17.07.2014 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.030  

Изтегли

БДС EN 60335-1:2012/AC:2014 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-1:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-1:2012/AC:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2014 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60335-1:2012/AC:2014