Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62366-1:2015

Медицински изделия. Част 1: Използване на приложен инженеринг в медицински изделия (IEC 62366-1:2015)

Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
16.09.2015 г.
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     16.09.2015 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

AC:2016

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62366-1:2015 установява ПРОЦЕС, използван от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за анализ, определяне, проектиране/разработване, ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА, което има отношение към БЕЗОПАСНОСТТА на МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ. Този ПРОЦЕС на създаване на ПРИЛОЖНИЯ ИНЖЕНЕРИНГ (ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЧОВЕШКИ ФАКТОРИ/ ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ТЕХНИКАТА) позволява на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да направи оценка и намаляване на РИСКА, свързан с ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ и ГРЕШКИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ, т.е. с НОРМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 62366:2008/A1:2015

ОТМЕНЕН
БДС EN 62366:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62366-1:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2015 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62366-1:2015/AC:2016

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62366-1:2015/A1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 62366-1:2015

Въвежда IEC 62366-1:2015 ED1