Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 52000-2:2018

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)

Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)
15.01.2018 г.
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 52000-2:2017 е свързан с основния ЕРВ стандарт ISO 52000‑1. Той съдържа информация за правилното разбиране, използване и национално въвеждане на ISO 52000‑1. Това включва:
- обяснение на процедурите, изходната информация и изясняване на изборите, които са направени;
- докладване на валидирането на изчислителните процедури, дадени в стандарта;
- обяснение за ползвателите и за разработващите национални стандарти, ангажирани с въвеждането на серията ЕРВ стандарти, включително подробни примери.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TR 15615:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 52000-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 52000-2:2017

Въвежда ISO/TR 52000-2:2017