Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 16721:2014

Биопродукти. Преглед на методите за определяне на биологичното съдържание

Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content
17.10.2014 г.

Главна информация

60.60     17.10.2014 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Технически доклад

13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This Technical Report gives an overview of methods which can be used for the determination of the bio-based content of solid, liquid and gaseous products. It describes more specifically:
a) a method using the radiocarbon analysis and elemental analysis: this method is based on a statement and a verification of the composition of the products;
b) methods based on measurement of stable isotopic ratio; and
c) a method based on the material balance.
This Technical Report gives guidance on the applicability of the different methods.
This Technical Report also gives recommendations for the further development of European Standards for the determination of the bio-based content.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 16721:2014
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2014 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 16721:2014