Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16695:2015

Качество на водата. Ръководство за оценяване на биообема на микроводорасли

Water quality - Guidance on the estimation of phytoplankton biovolume
16.11.2015 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a procedure for the estimation of biovolume of marine and freshwater phytoplankton taxa using inverted microscopy (Utermöhl technique according to EN 15204), in consideration of some heterotrophic protists (< 100 µm) that are not considered in routine zooplankton analysis and benthic microalgae, which can be found in pelagic water samples.
This European Standard describes the necessary methods for measuring cell dimensions and for the calculation of cell or counting unit volumes to estimate the biovolume in phytoplankton samples. This shall be done using harmonized assignments of geometrical shapes to avoid errors.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16695:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16695:2015