Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50321-1:2018

Работа под напрежение. Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти

Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots
18.09.2018 г.
18.05.2020 г.

Главна информация

60.60     18.09.2018 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     13.340.50  

английски   български  

AC:2018-08:2019, включено в изданието на български език.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и изпитванията за обувки за ЛПС, използвани като електрически изолационни обувки и боти, които осигуряват защита на работника от токов удар и се използват за работа на под напрежение или близо до части под напрежение на инсталации до 36 000 V a.c. Или 25 000 V d.c.
Продуктите, проектирани и произведени в съответствие с този стандарт, допринасят за безопасността на потребителите, при условие че се използват от квалифицирани лица, в съответствие с безопасните методи на работа и инструкциите за употреба.
Антистатичните, устойчиви на електрически удар и проводящи обувки не са обхванати от настоящия стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Част 2 Обувки, устойчиви на електрически удар и Част 3 Проводими обувки за работа под напрежениеса са в процес на разработка

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50321:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50321-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
18.09.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50321-1:2018/AC:2018-08:2019

Свързан проект

Въвежда EN 50321-1:2018