Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12221-2:2008+A1:2013

Изделия за отглеждане на малки деца. Подложки за повиване за домашна употреба. Част 2: Методи за изпитване

Child use and care articles - Changing units for domestic use - Part 2: Test methods
17.12.2013 г.

Главна информация

90.92     30.07.2020 г.

BDS

ТК-98

Европейски стандарт

97.190  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на европейския стандарт EN 12221 определя методи за изпитване за оценяване на безопасността на подложките за повиване на деца.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12221-2:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12221-2:2008+A1:2013
90.92 Решение за преработване на стандарт
30.07.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12221:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12221-2:2008+A1:2013