Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61496-1:2013

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 61496-1:2012)

Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
21.01.2014 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2023 г.

Главна информация

95.99     14.08.2023 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     29.260.99     13.11  

английски  

AC:2015

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 61496-1:2012 определя общите изисквания за проектирането, изграждането и изпитването на безконтактно електро-чувствително обзавеждане за защита (ESPE), проектирани специално да откриват лица, като част от система, свързана с безопасността. Специално внимание е насочено към функционални и конструкционни изисквания, които гарантират, че се постига подходящо изпълнение, свързано с безопасността. ESPE може да включва незадължителните функции, свързани с безопасността, изискванията за които са дадени в приложение A. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2004 г. и неговото изменение 1 (2007 г.). Основните промени по отношение на предишното издание, са както следва: изискванията за проектиране, изпитване и проверка са актуализирани, за да са съобразени с най-новите стандарти за функционална безопасност и EMC

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-1:2004/A1:2008

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-1:2005

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-1:2013
95.99 Отменен стандарт
14.08.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 61496-1:2013/AC:2015

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61496-1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 61496-1:2013

Въвежда IEC 61496-1:2012 ED3