Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16687:2015

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology
15.10.2015 г.

Главна информация

90.93     3.12.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

01.040.91     91.100.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дефинира термини, използвани в областта на оценяването на отделяне и съдържание на опасни вещества от/в строителни продукти.
Термините са класифицирани в следните основни подразделения:
- термини, отнасящи се за продукти и вещества (общи, почви, подземни води и повърхностни води, въздух в помещения);
- термини, отнасящи се за вземане и подготовка на проби;
- термини, отнасящи се за процедури за изпитване и резултати от изпитване (общи, почви, подземни води и повърхностни води, въздух в помещения, радиация).
Забележка: Допълнителни термини относно разработването и прилагането на технически спецификации за строителни продукти, които попадат в обхвата на Регламента за строителни продукти (CPR), са изброени в приложение А.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16687:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16687:2023

Свързан проект

Въвежда EN 16687:2015